Veelgestelde vragen van klanten van Famed

Digitale rekening

Ja dit is mogelijk. Wij raden zelfs aan de digitale rekeningen van partners altijd naar de betreffende persoon te versturen. Het is hiervoor belangrijk dat u voor iedere partner apart het e-mailadres en mobiele telefoonnummer invult en meestuurt naar Infomedics. Op deze manier voorkomt u dat de partners elkaars rekening in de mail ontvangen. Benieuwd hoe u de software op de juiste manier instelt? Bekijk de handleiding.

In dit geval moet u in de software aangeven dat uw zorgconsument geen digitale rekening wil ontvangen. Het is belangrijk dat je het e-mailadres en mobiele telefoonnummer van uw zorgconsument niet meestuurt in uw declaratiebestand. Weten hoe dit precies werkt? Bekijk de handleiding.

Als uw zorgconsument de e-mail heeft gelezen maar de rekening nog niet heeft betaald, dan krijgt de zorgconsument ook een digitale herinnering. Heeft de zorgconsument de e-mail niet gelezen én de rekening niet betaald? Dan sturen wij een nieuwe papieren rekening. Op dat moment heeft de zorgconsument weer 30 dagen de tijd om de rekening te betalen.

Op het moment dat u overstapt naar Infomedics, activeren wij de digitale nota automatisch voor u. Het is belangrijk dat u uw software op de juiste manier inregelt en uw zorgconsumenten goed informeert. Lees hier wat u precies moet regelen.

Wilt u dat Infomedics al uw rekeningen op papier verstuurt? Neem dan contact op met de Servicedesk.

Ook Infomedics kan de rekeningen digitaal naar uw zorgconsumenten sturen. U levert hiervoor het e-mailadres en mobiele telefoonnummer van uw zorgconsument aan bij Infomedics zoals u nu ook doet bij Famed. Er zijn wel een aantal kleine verschillen in werkwijze:

  • Patiënten jonger dan 16 jaar ontvangen nooit een digitale rekening bij Infomedics. Als u de rekening “Aan de ouders/verzorgers” van verstuurd (dus niet aan de patiënt zelf), dan gaat de rekening wel digitaal (mits e-mailadres en mobiele telefoonnummer wordt aangeleverd).
  • Opent (en betaalt) uw zorgconsument de digitale rekening niet? Dan verstuurt Infomedics een nieuwe originele rekening op papier (betaaltermijn wordt opnieuw berekend).
  • Opent uw zorgconsument de digitale rekening zonder te betalen? Dan verstuurt Infomedics een herinnering op papier.

In uw software hoeft u niets te wijzigen op het moment dat u overstap naar Infomedics.

Vragen over: contact

Ja dit klopt! Er kunnen verschillende redenen zijn waarom u voor de machtigingen meerdere ondertekenverzoeken ontvangt:

  1. U bent praktijkeigenaar, zorgverlener én enige declarant: u ondertekent uw eigen machtiging zowel als praktijkeigenaar én als zorgverlener (let op: dit is alleen van toepassing als er meerdere praktijkeigenaren zijn). U ontvangt hiervoor 2 aparte e-mails.
  2. U bent praktijkeigenaar én heeft één of meerdere zorgverleners in dienst (die ook declarant zijn): u ondertekent, als praktijkeigenaar, de machtiging van iedere zorgverlener. U ontvangt per machtiging een e-mail.

Neem hiervoor contact op met uw softwareleverancier. Alle softwareleveranciers zijn op de hoogte dat alle Famed mondzorgklanten overstappen naar Infomedics.

Als u bent overgestapt naar Infomedics ontvangen uw zorgconsumenten de rekening van Infomedics. Wij informeren zorgconsumenten niet apart. Wel hebben wij verschillende communicatiematerialen voor u ontwikkeld waarmee u uw zorgconsumenten kunt informeren. Denk aan nieuwe flyers en bijvoorbeeld teksten voor op uw website. Kijk voor een volledig overzicht van de beschikbare materialen hier.

Op het moment dat u uw overeenkomst heeft getekend met Infomedics, heten wij u alvast van harte welke bij Infomedics. U ontvangt vanaf dat moment al uw nieuwe communicatie in stijl van de nieuwe organisatie. Daar hoort natuurlijk ook een Infomedics-e-mailadres bij. U kunt met al uw vragen over de overstap terecht op dit e-mailadres.

Vragen over: contracten

Ja, ook bij Infomedics kunt u incidenteel een vervroegde uitbetaling aanvragen. Hier betaalt u, net als bij Famed, eenmalig kosten voor. Let op: deze kosten zijn niet van toepassing als u structureel een kortere betalingstermijn kiest dan 8 weken. In dat geval betaalt u een rentetoeslag. De hoogte hiervan staat in de tariefbijlage van uw overeenkomst.

Dit hangt af van uw situatie. Er zijn twee mogelijkheden:

  • Situatie 1: Uw rechtsvorm is gewijzigd waarbij uw oude en nieuwe entiteit exact dezelfde eigenaar(en) hebben. U ontvangt alleen een nieuwe overeenkomst met Infomedics (direct op de juiste entiteit). Na ondertekening van deze overeenkomst passen wij uw gegevens bij Famed aan zodat verrekening van uw rekening courant tussen Famed en Infomedics mogelijk is na uw overstap.
  • Situatie 2: Uw rechtsvorm is gewijzigd waarbij uw oude en nieuwe entiteit verschillende eigenaren hebben. U ontvangt in dit geval eerst een contractsovername vanuit Famed waarmee alle betrokkenen toestemming geven voor de wijziging van uw overeenkomst met Famed. Daarna ontvangt u een nieuwe overeenkomst met Infomedics op uw nieuwe entiteit. Op deze manier is verrekening van uw rekening courant tussen Famed en Infomedics mogelijk na uw overstap.

Neem dan contact op met ons migratieteam via [email protected] of 088 – 65 55 966.

Logischerwijs ontvangt uw zorgconsument de rekening voortaan van Infomedics en niet meer van Famed. De rekening komt voortaan in een roze envelop! Betaalmogelijkheden en betaalvoorwaarden zijn vergelijkbaar maar niet identiek.

U ontvangt per digitaal ondertekend document een transactiebewijs. In het transactiebewijs staat wie, op welk moment, de documenten heeft getekend. Dit dient, met uw digitaal ondertekenende documenten, als bewijs voor de geldigheid van uw digitale handtekening. Het is dus belangrijk dat u zowel de digitaal ondertekende documenten als de transactiebewijzen digitaal opslaat.

Iedere praktijkeigenaar zoals geregistreerd in de Kamer van Koophandel, mag uw overeenkomst ondertekenen. Zijn er één of meerdere volledig tekenbevoegden? Dan bepaalt u zelf in het ondertekenproces wie de documenten gaat ondertekenen. Allemaal beperkt bevoegd? Dan moeten alle praktijkeigenaren de overeenkomst ondertekenen. Tot slot wordt uw overeenkomst ook ondertekend door Fred Bloem (namens Infomedics B.V.) en Lucas van Mil (namens Infomedics Finance B.V.).

Uw contractdatum hangt af van het moment van ondertekenen. Omdat wij, na ondertekening van uw overeenkomst nog wat tijd nodig hebben om uw overstap voor te bereiden, ligt uw overstapdatum altijd ná uw contractdatum.

Als er meerdere praktijkeigenaren zijn en u allemaal beperkt tekenbevoegd bent, tekent u allemaal de nieuwe overeenkomst met Infomedics. U ontvangt de documenten en het ondertekenverzoek na elkaar zodat iedereen op elkaar volgend kan ondertekenen. Wilt u de documenten alvast laten lezen door uw collega’s? U kunt uw overeenkomst zelf downloaden en met uw collega’s delen.

Als u het niet eens bent met de inhoud van uw nieuwe overeenkomst dan kunt u contact opnemen met het Migratieteam via [email protected] of 088 – 65 55 966.

In de 3 partijenovereenkomst is het eigendom en de verwerking van uw vorderingen van elkaar gescheiden. Dit betekent dat Infomedics Finance B.V. eigenaar wordt van uw vorderingen en Infomedics B.V. uw vorderingen verwerkt. U bent als praktijkhouder de opdrachtgever (verwerkingsverantwoordelijke) en Infomedics B.V. treedt op als verwerker. Daarom is het noodzakelijk om ook een verwerkersovereenkomst te tekenen die standaard onderdeel is van uw nieuwe overeenkomst.

Vragen over: de overstap

Ook Infomedics kan de rekeningen digitaal naar uw zorgconsumenten sturen. U levert hiervoor het e-mailadres en mobiele telefoonnummer van uw zorgconsument aan bij Infomedics zoals u nu ook doet bij Famed. Er zijn wel een aantal kleine verschillen in werkwijze:

  • Patiënten jonger dan 16 jaar ontvangen nooit een digitale rekening bij Infomedics. Als u de rekening “Aan de ouders/verzorgers” van verstuurd (dus niet aan de patiënt zelf), dan gaat de rekening wel digitaal (mits e-mailadres en mobiele telefoonnummer wordt aangeleverd).
  • Opent (en betaalt) uw zorgconsument de digitale rekening niet? Dan verstuurt Infomedics een nieuwe originele rekening op papier (betaaltermijn wordt opnieuw berekend).
  • Opent uw zorgconsument de digitale rekening zonder te betalen? Dan verstuurt Infomedics een herinnering op papier.

In uw software hoeft u niets te wijzigen op het moment dat u overstap naar Infomedics.

Ondertekenen.nl biedt een gemakkelijke manier om snel en veilig uw documenten met Infomedics te ondertekenen. Kijk voor meer informatie over Ondertekenen.nl op deze pagina.

Helaas hebben wij gecommuniceerd dat in het welkomstpakket een poster wordt meegestuurd. Dit is niet het geval, omdat wij u graag de mogelijkheid willen geven uw poster in het gewenste formaat te bestellen. Zo voorkomen we dat er communicatiemateriaal wordt geproduceerd en opgestuurd waar u geen gebruik van maakt. Binnenkort kunt u via deze website uw postermateriaal en andere materialen bijbestellen (zoals een extra flyerbakje of flyers).

Dit regelt u in de praktijksoftware waarmee u werkt. Bekijk de handleiding om te zien hoe u dit precies doet. Het is belangrijk dat u uw instellingen aanpast voordat u overstap naar Infomedics. Dan kunnen wij de hoogste kwaliteit van dienstverlening garanderen én kunt u ook uw Wlz-declaraties bij ons aanleveren.

Uw portaal blijft nog maximaal 12 maanden beschikbaar. Wij kijken, nadat u bent overgestapt, hoe lang het daadwerkelijk nodig is. Nadat u uw overeenkomst met Infomedics heeft getekend, ontvangt u meer informatie over de afronding bij Famed.

Logischerwijs ontvangt uw zorgconsument de rekening voortaan van Infomedics en niet meer van Famed. De rekening komt voortaan in een roze envelop! Betaalmogelijkheden en betaalvoorwaarden zijn vergelijkbaar maar niet identiek.

Zorg ervoor dat u in de praktijksoftware bij factuur- / debiteuradres het adres van de bewindvoerder invoert. Dit adres geeft u in uw declaratiebestand mee aan Infomedics. Op de patiëntenkaart zelf, kunt u het adres van de patiënt laten staan.

Als u een depot heeft bij Famed, blijft het depot bij Famed staan. Op het moment dat u volledig bent overgestapt naar Infomedics bekijken wij wanneer wij uw depot bij Famed kunnen vrijgeven en tegelijk een nieuw depot (voor hetzelfde bedrag) kunnen opbouwen bij Infomedics. U wordt hiervan natuurlijk op de hoogte gebracht.

Iedere praktijkeigenaar zoals geregistreerd in de Kamer van Koophandel, mag uw overeenkomst ondertekenen. Zijn er één of meerdere volledig tekenbevoegden? Dan bepaalt u zelf in het ondertekenproces wie de documenten gaat ondertekenen. Allemaal beperkt bevoegd? Dan moeten alle praktijkeigenaren de overeenkomst ondertekenen. Tot slot wordt uw overeenkomst ook ondertekend door Fred Bloem (namens Infomedics B.V.) en Lucas van Mil (namens Infomedics Finance B.V.).

Neem hiervoor contact op met uw softwareleverancier. Alle softwareleveranciers zijn op de hoogte dat alle Famed mondzorgklanten overstappen naar Infomedics.

Vragen over: veranderingen binnen Infomedics

Op het moment dat u overstapt naar Infomedics, activeren wij de digitale nota automatisch voor u. Het is belangrijk dat u uw software op de juiste manier inregelt en uw zorgconsumenten goed informeert. Lees hier wat u precies moet regelen.

Wilt u dat Infomedics al uw rekeningen op papier verstuurt? Neem dan contact op met de Servicedesk.

Op dit moment krijgt u geen melding in uw actielijst op het moment dat incassokosten van toepassing zijn op de volgende rekening van uw zorgconsument.

U kunt uw herdeclaraties bij Infomedics indienen. Wij sturen de nieuwe declaratie (indien van toepassing) door naar de zorgverzekering.

Alle nota’s die door Famed zijn verstuurd, worden ook door Famed afgehandeld. In de periode van uw overstap kan het dus zijn dat een zorgconsument zowel een nota aan Famed als aan Infomedics moet betalen.

Alle debiteuren die als klant van Famed dubieus staan, zullen ook bij Infomedics worden geblokkeerd. Infomedics neemt het risico voor deze declaraties niet over.

Helaas hebben wij gecommuniceerd dat in het welkomstpakket een poster wordt meegestuurd. Dit is niet het geval, omdat wij u graag de mogelijkheid willen geven uw poster in het gewenste formaat te bestellen. Zo voorkomen we dat er communicatiemateriaal wordt geproduceerd en opgestuurd waar u geen gebruik van maakt. Binnenkort kunt u via deze website uw postermateriaal en andere materialen bijbestellen (zoals een extra flyerbakje of flyers).

Jazeker! In de mondzorg zijn Famed en Infomedics samen inderdaad heel groot. Toch is dat nooit een reden om stil te blijven staan. De afgelopen weken hebben Famed en Infomedics al veel van elkaar geleerd. In de komende maanden voeren wij verbeteringen in onze gezamenlijke dienstverlening door. Ook daarna blijven wij continu zoeken naar verbeter mogelijkheden, de wereld staat immers nooit stil!

Nee, Infomedics heeft geen app. Wel is het portaal Infomedics InZicht goed te gebruiken op ieder device. De website is ‘responsive’ wat betekent dat hij zich automatisch aanpast aan het scherm dat u gebruikt. Tip: voeg de website toe aan uw beginscherm (u krijgt een icoon zoals u bij uw andere apps gewend bent) zo heeft u altijd snel toegang tot het portaal.

Bekijk de voordelen van uw overstap hier.